Balatonfűzfő Center Pályázat 2009

cimkék:  pályázat , balatonfűzfő , 2009

magyar településrendezési és építészeti tervpályázat

bővebb információért kattintson a + ikonra

itt találsz komplett PDF dokumentációkat…

BALATONFUZFO CENTER tabló


 

BALATONFŰZFŐ, DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE

Balatonfűzfő Önkormányzata azzal a céllal írta ki ötletpályázatát a leendő városközpont területére, hogy megalapozza annak építészeti és funkcionális programját, a sokféle elképzelésből kirajzolódjon egy általános elv, ideális kép, amely előrevetíti a tervezett projekt sikerét, amely vonzó környezetet biztosít az itt élőknek és az idelátogatóknak egyaránt.
Abban a kedvező helyzetben vagyunk, ami igen ritka adottság egy város életében, hogy a leendő városközpont fejlesztésére alkalmas terület településszerkezetileg kiváló helyen helyezkedik el, a város súlypontjában és még beépítetlen. Ilyen helyzetben a legkönnyebb olyan projektet létrehozni, amely kevés kompromisszummal tud alkalmazkodni minden olyan körülményhez, amely adottságként hosszútávon figyelembe veendő, és amely potenciális lehetőség is, amely felértékeli, és mozgásba hozza az egész tágabb települési környezetet.
A projektötlet kidolgozása a területhasználatra, a térszerkezetre és a közlekedési hálózatra is fókuszál, Fűzfő tágabb környezetét is végiggondolva a Balaton-parti területekig.

A Delta terület fejlesztése nem történhet csupán a tervezési területre koncentráltan, csupán a Delta területén történő beavatkozások eredőjeként. A terület fejlesztése kölcsönhatásban van az egész város megújításával, így számos külső körülménnyel, azok változásával, javulásával is. Ennek megfelelően ki kell terjeszteni a gondolkodási teret egy nagyobb, szerkezetileg és működésében összefüggő térre ahhoz, hogy a helyes diagnosztizálás alapján megfelelően jó terápiát javasolhassunk a város központi területét, csuklópontját érintő megújítására. Ehhez figyelembe kell vennünk a város adottságait, térbeli fejlődését, a városszövetnek alakulását, valamint ezt követően vizsgálnunk kell azokat a keresletei elvárásokat és irányokat, amelyek alapvetően befolyásolják, meghatározzák a kínálati rendszer megalkotását.

Delta terület – „fordító korong”, kapu térség, elosztó funkciók, kereskedelmi, adminisztratív, szolgáltatási és turisztikai központ
A területben rejlő potenciál, azaz a centrális elhelyezkedés, a könnyű megközelíthetőség, a területen jelenlévő történelmi emlékek bemutathatósága, mind a város és az egész Balaton „keleti kapu funkciójának” kialakítását és a város központjának elhelyezését teszik indokolttá. Olyan funkciókat javaslunk ide, amely maximálisan kihasználja a területben lévő potenciált, amelynek bevételén a köz- és magánszféra osztozhat, és amely felértékeli a környező területeket.
Az egymást erősítő funkciók biztosítják a terület folyamatos forgalmát, és ez által a minőségi szolgáltatások idevonzását és megtartását. A városháza itt történő elhelyezése javítja az elérhetőségét, a lakossági kapcsolattartást, és a kedvezőbb fenntartási költségeket.
A területen javaslunk turisztikai, információs szolgáltatások kialakítását, mint a Balaton-régió kapujában, ezzel megállítani az ideérkezőt, és erősíteni Fűzfő ismertségét.
Balatonparti üdülőterületi alközpont, vízparti urbánus tér, vendéglátási, kereskedelemi, szórakoztatási központ, kikötői szolgáltatások, szállásjellegű funkciók bővítésével

Balatonfűzfőnek szüksége van egy nyüzsgő életteli parti sétányra, amely nappal és az esti órákban is kedvelt, és minőségi kínálattal teszi vonzóvá az üzleteket, szórakozóhelyeket, és amely növeli a Fűzfő ismertségét a mentális térképen. A városközpont és a (tömeg)közlekedési csomóponttól a Balaton-part felé érkező gyalogos vagy kerékpáros turista itt eldöntheti, hogy a nyugati vagy keleti irányba orientálódjék. A hely szintén egyfajta alközpont funkcióval bír, sokféle kereskedelmi, vendéglátási kínálattal, amelyet a hajós élet állandó közönsége erősít. Ezért a számukra bővíteni kell a kikötési lehetőséget, javítani a szolgáltatási színvonalat. A minőségi szolgáltatások biztosításához szükséges, hogy itt állandó jelleggel megforduljon az a vendéglétszám, amely a színvonalas szolgáltatások eltartását biztosítja, ez indokolja, hogy szállodák, apartmanházak idetelepítését javasoljuk.
Kikötő – kikötői szolgáltatások, vendéglátási, szállásjellegű funkciók fejlesztése
A kikötő a közelmúltban épült ki. Bár a hajók létszáma folyamatosan nő, és vele együtt a kikötési lehetőség iránt is, itt helyhiányában csak a hajóstársadalom speciális és minőségi szolgáltatásfejlesztése lehet az elsődleges cél.
Strand – szolgáltatási és vendéglátási funkciók minőségi fejlesztése
Balatonfűzfő üdülővendégeinek állandó és kedvelt rekreációs és sportterülete a strand. A fejlesztés elsődleges feladata az ellátás minőségi fejlesztése, és a kedvezőbb építészeti minőség strandépületek kialakítása.
Strand – szolgáltatási funkciók minőségi fejlesztése, kikötőfejlesztés
A Tobruki városrész strandja családiasabb miliője miatt kedvelt. Bejárati épületének hasznosítása kulturális célra fokozhatja a jobb kihasználtságot és a szolgáltatásbővítést.
Rekreációs központ – minőségi szállásfunkciók, wellness, selfness és kényeztető szolgáltatások.
A Balatonfűzfőhöz hasonló pozíciójú balatoni városok üdülési portfolióján szerepelnek olyan minőségi 4-5 csillagos szállodák, amelyek növelik a település presztizsét. Célszerű a városfejlesztés együtemű lendületes fejlesztését elindítani, amelyben az önkormányzatnak a közterületfejlesztés megszervezésében kell vezető szerepet vállalnia, amelyhez több magánfejlesztő is csatlakozni tud, és egy közös marketingkampánnyal segítheti, hogy a Balatonfűzfőről kialakított kép át- és felértékelődjék a minőségi szolgáltatásokra és környezetre vágyók körében.
A terület kialakításánál elvetettük a vasút új területen való átvezetését, mivel nagyon kedvezőtlenül vágta keresztül a zöldfelületektől érintetlenül maradó, és hasznosítható területet. Ezért megtartottuk eredeti nyomvonalán, és a patak által nem érintett nyomvonalra helyeztük el a pályaudvart, előtte parkolókkal, és buszfordulóval. A vasút megépítése sokáig bizonytalan helyzetbe tarthatja a központ sorsát, településszerkezetileg pedig jól illeszthető a régi nyomvonalon is a területhez, hiszen lehetőség van a vasúti megálló felől a gyalogos és kerékpáros forgalmat a központ, illetve a patak mentén a Balaton irányába elvezetni. A központi épületegyüttestől való elválasztott vezetés mellett szól az is, ha változik a vasútépítési koncepció bármilyen tekintetben, nem lehetetleníti el a kétféle projekt egymást. Ebből a szempontból is előnyösebbnek tartjuk a vasút eredeti nyomvonalon való vezetését. A vasúttól keletre lévő és a szabályozási tervben tervezett lakóterületeket a tervnek megfelelően vettük figyelembe, és tartottuk meg.
A terület feltárására mindkét körforgalmat igénybe vettük, de javaslatunk szerint a központ két forgalomvonzó pólusát (a kereskedelmi létesítményt, valamint a többi kisebb kiszolgáló egységet) külön-külön irányból tártuk fel, csak közvetett összekötetést adva az átmenő forgalom elkerülésére.
Fontosnak tartottuk, hogy a beépítés a közlekedési útvonalak felől minél kedvezőbb városképet alkosson, ezért döntöttünk amellett, hogy az épületegyütest jellemzően a főút felé megnyitjuk, körbe ölelve a központi zónában elhelyezhető parkolóterületet.
A városközpontot észak-déli irányban átszeli az a zöldfelület rendszer, amelynek eleme az északon található erdőterületek, és a patakpart menti zöldfelületek. Ezt megtartjuk (kiesebb korrekcióval), és egy függőleges zöld tengelyként átvezetjük a területen, felfűzve rá a város fontosabb aktivitási területeit, a központból a Balaton-partig levezetve a gyalogos és kerékpáros tengelyt.
A Delta területtől nyugatra lévő vízműterület hasznosítására, a tartályok belsejében helytörténeti kiállítás megszervezését javasoljuk. Az itt vezetett gyalogoskacsolat továbbvezetésével jutunk el a sportterületek fejlesztéseként létrejövő szállásterületek felé, ezt a területrészt is bevonva a központi terület vonzáskörzetébe. A két körforgalmú csomópontot összekötő íves útszakasz túloldalát megtartottuk jelenlegi állapotában, mert a keskeny területi szakasz feltárása nehézkes, a közlekedési terület kiszabályozása után visszamaradó földterület, gyakorlatilag alig hasznosítható. A jelentős új fejlesztés mellett nem szükséges további kijelölése, mert rossz adottságai miatt, csak a terület leértékelődése, ledegradálódása várható.
BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ
A már ismertetett helyszíni adottságokból következően a tervezés során kiemelkedő prioritást élvezett a terület feltárásának lehető legjobb megoldása, mely egyúttal vica versa hatással van a teljes terület városépítészeti karakterére. A terület- és ingatlanfejlesztési stratégia felépítése során kirajzolódó programok létjogosultságát támasztják alá a terület jellegéből kiinduló együttes közlekedéstervezői, településtervezői és építészeti koncepció egymást erősítő elemei.
A három fő funkcionális tengely (kiskereskedelem – szolgáltatás/adminisztráció – idegenforgalom/kultúra) által kijelölt beépítési öblök igény szerint hol megnyílnak, hol védelmet biztosítanak, hol pedig elnavigálnak a Balaton menti kisváros jelenleg széttagolt területei között.
A tervezett együttesen végigvonuló tetőszerkezet hasonló viszonyt épít a védelme alatt álló épületekkel: óvja vagy feltárja őket, helyenként pedig föléjük magasodva ad több helyet az azt igénylő funkcióknak.

A központi felszíni parkoló is ezt a különleges viselkedést kívánja lekövetni, egyszerre biztosít kényelmes hozzáférést a létesítmény valamennyi részének, és tartja egy helyen – a központon kívül a gépjárműforgalmat. A közepén helyet kapó szigetszerű park szokatlan méretével nem egyszerű forgalom-szervező elem, hanem a helyben történő események részese, kisvárosi parkként emberibb léptékűvé változtatja a még hiányzó, ám a megszokottnál nagyobb forgalmat bonyolító új városközpont feltárását.
Az említett terület délkeleti végében feltárt római kori emlékek megőrzése és felszíni funkciók közé emelése is ezt a filozófiát követi: a Balaton kapujaként nem csak saját kulturális értékeinek bemutatását szolgálva, hanem a teljes balatoni régió idegenforgalmi szempontból jelentős ismeretanyagát tárja az ide látogatók elé (visitor center, Balaton Pont információs központ).

Az innen induló kerékpár-turizmus erősítése is ennek a tengelynek az erősítését szolgálja, a kerékpáros info-pont, valamint kerékpár kölcsönzés és –szerviz egy régóta hiányzó láncszemet pótolhat a Budapesten már gyökeret vert, ebben a régióban azonban még kevésbé jelentős kerékpáros kultúrkörben.
A tervezett beépítési struktúra a terület és a hatásterület több síkon végzett részletes elemzésekor szerzett tapasztalatból és ismeretanyagból gyökerezett és nyert egy európai szintű kisváros központjaként helytállni tudó formát és tartalmat.

tervezők:
Sárközi Csaba
Tubákos Ádám
Marthy Zsuzsa

munkatársak:
Koczka Zsófia
Császár Szabolcs