Katinyi emlékmű(hely) pályázat 2009

cimkék:  pályázat , 2009 , katinyi

nemzetközi képzőművészeti és építészeti tervpályázat

bővebb információért kattintson a + ikonra

itt találsz komplett PDF dokumentációkat…

KATINYI PÁLYÁZAT tabló


 

EGY ERDŐ

Egy tény. Egy HELY. Katiny. Mindenkinek kicsit más. Kevesebb, és több. Van akinek minden.
Katinnyal nem csak arra a 4404 tisztre emlékezünk, akiknek a katinyi erdőbe vezetett utolsó útjuk, hanem arra a sok ezer másik lengyelre, akiknek velük együtt 1940. március 5-én írták alá a halálos ítéletét. Napok, helyek, számok, adatok: az emlékezés fátyolán keresztül mind Katiny nevét viselik.
Azonban ennél is távolabbról tekintve Katiny sok másnak is jelképe lehet. A történelem méltatlan döntéseit ezer néven nevezhetjük, azonban aki hall Katinyról, hall valamennyi ártatlan áldozatról.

EGY TÉR, EGY VÁROS

A tervezési terület a modern metropolis példaértékű látlelete, annak lüktető, sajgó szeglete. Város karakterek, használati módok, történeti korok, környezeti és társadalmi minőségek igazi ütköző zónája. Közelebbről a gimnázium előtere, az amfiteátrum szomszédja, városi főútvonalak találkozása. Forgalmas keretbe foglalt méltánytalanul alulértékelt zöld. Igyekeztünk új kontúrt rajzolni építészeti-tájépítészeti koncepciónkkal, hogy különleges helyzetéből adódó értékeinek nagyobb hangsúlyt adjunk. Jelenlegi használatának térbeli bizonytalanságait határozott koncepcióval rendeztük, mely rendszerben valamennyi szükségesnek gondolt funkció megfelelő helyet kap.

A SZOBOR

Az emlékek a legritkább esetben kézzel foghatóak. Élesek vagy elmosódottak. Szépek vagy szomorúak. Ezt a kettősséget is hivatott kifejezni a térbe feszített stilizált alak: a lehanyatló, eleső ember és a létbe magát bátran belevető figura paradoxona. Kölcsönhatásba kerül az őt körülvevő parkkal anélkül, hogy uralná azt. A park gyepén, talapzat nélkül mellettünk állva idézi meg valamennyiünk közös történelmét. Nem volt célunk egy heroikus monumentum állítása. Az emlékeket nem piedesztálra emelve kell megidézni. Jelen kell legyenek napjainkban, megtalálva helyüket érzéseink között, ahogyan ez a szobor megtalálja helyét az őt életre hívó parkban.

A KONCEPCIÓ – A KÉT KIHÍVÁS

Két kihívásnak kell megfelelni: a köztér profán nyüzsgése, szilárd burkolata ad helyet a városi interakcióknak, míg a park szakrális nyugalmat árasztó zöld szőnyeg rámpa az emlékmű talapzata, a megemlékezés, a meditatívabb tevékenységek helye.
A természetes vonulatok absztrahálásából létrejött felületet egy képzeletbeli tengely mentén megbillentve két térbeli pólust hozunk létre, ill. a park és a köztér tulajdonságai és használata közötti különbségeket hangsúlyozzák az így kialakuló formák és felületek. A kiemelt sarok ugyan elemeli az alkotást a tér, és ezáltal a napi történések szintjéről, zöld takaróján mégis kézzelfogható közelségben tartja. A tér másik felén pedig a jelen szövetének szintjén sétálva magunk között láthatjuk, érezhetjük az itt ˝alásüllyedt˝ zöld felület fel-felbukkanó puha formáit. Az összefüggő növénytakaró burkolt felületbe való áttűnésében valamennyi térhasználó megtalálja útját és helyét. A megemelt sarkot képletesen kihúzva a jelenlegi járdaszint síkjából pedig egyfajta megérkezést, hátteret adunk a térnek, mely irányultságával vizuálisan a még több zöld, még több múlt felé mutatva lép kapcsolatba az amfiteátrum egyedi tér-tömeg struktúrájával.

A vegetáció változása a tér hossztengelyében a szobor felé tartva követi a funkcionális és hangulati változás folyamatát. Az árnyékból a fénybe érés, a védelem alól a szabad ég alá érkezés mind ezt a változást jelképezi, érzékelteti, a mű drámai és emberi vonásait hangsúlyozza.

Hisszük, hogy az emlékezés koncepciójának sérülése nélkül, azzal együtt élheti életét ez a kis városi tér, jelenlegi értékeinek megtartásával, egy új, különleges tartalommal bővülve. Az elképzelt változások próbálják nem meghaladni a tér léptékét, átformálni működését, mindössze újraértelmezik azokat. Sem költségekben, sem ideológiában nem rónak túldimenzionált terheket a kerületre. Az emlékhely és park átgondolt kialakításával a Katinyi mártírok parkja szerethető köztérré emelkedhet tágabb vonzáskörzetében.

tervezők:
CSURKA ESZTER
Sárközi Csaba
Tubákos Ádám

munkatársak:
Koczka Zsófia
Császár Szabolcs